Export 1 results:

Book Chapter

  1. [ORKI-04]M. Orkisz and Hernández Hoyos, M., Podstawy technik segmentacji stosowanych w przetwarzaniu obrazow 3D naczyn krwionosnych, in Polska Akademia Nauk Biocybernetyka i Inzynieria Biomedyczna 2000, Obrazowanie biomedyczne, vol. 8, M. Nalecz, Chmielewski, L., Kulikowski, J. M., and Nowakowski, A. Warszawa, Poland: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Publ., 2004, pp. 351–372.